Skip to main content
Home / Applications / Pre-Cleaning of Grain by Weight

Pre-Cleaning of Grain by Weight

A clean crop without impurities and dust is much easier to store safely.

Forrensning af korn efter vægt

En renset afgrøde uden urenheder og støv er meget lettere at lagre sikkert. Ved at minimere støvindholdet i kornet frigøres mindre støv til omgivelserne i kornlagerets.

En effektiv måde at fjerne støv og lette urenheder fra kornet er ved at lede afgrøden gennem en renser af aspiratørtypen. I aspiratøren falder kornet ned gennem en opadgående luftstrøm, der er indstillet til at suger de lette partikler med op, hvorimod det rensede korn falder ned gennem udløbet i bunden af aspiratøren.

Aspiratørens rensefunktion drives af en blæser, der også transporterer de lette frarensede materialer gennem en rørføring til det ønskede afleveringssted, f.eks. en cyklon.

Vi anbefaler at konstruere kornlagerets transportsystem på en sådan måde, at kornet ledes gennem aspiratøren både ved fyldning og tømning af lageret.

Rensning af svinefoder

Nogle landmænd fremstiller foder til deres dyr af korn, der produceres på deres gård. Denne video præsenterer et meget ofte brugt koncept. Foderet er lavet af vådt høstet majs, opbevaret i en tårnsilo og hvede opbevaret i en konventionel silo.

Download ressourcer

Download de nyeste PDF-dokumenter, brochurer, datablade, manualer og meget mere.

Kongskildeportefølje af komplementære produkter er designet til maksimal fleksibilitet, pålidelighed og kvalitet og tilbyder yderligere tilpasning af vores pneumatiske systemer i verdensklasse.