Skip to main content

Usunięcie wstęgi z tworzywa sztucznego z produkcji fotelików samochodowych dla dzieci – Francja

Usuwanie wstęgi z tworzywa sztucznego z produkcji fotelików samochodowych dla dzieci za pomocą systemu transportu pneumatycznego Kongskilde podnosi bezpieczeństwo, wydajność i jakość środowiska pracy.

Wyzwanie

Zlokalizowana we Francji firma zajmuje się produkcją i dystrybucją 20.000 samochodowych fotelików dla dzieci każdego dnia.

 • Mechaniczny system przenośnikowy nie sprawdza się. Wymaga on bezproduktywnego, ręcznego przenoszenia wstęgi z tworzywa sztucznego i częstego wyłączania dla potrzeb czyszczenia.
 • Ponieważ poszczególne transportery taśmowe obsługują po 2.500 fotelików dziennie, każde zatrzymanie maszyn jest dosyć kosztowne.
 • Istnieje zwiększone ryzyko wypadków, gdy to pracownicy ręcznie usuwają plastikowe wstęgi, a zwłaszcza, gdy muszą zbierać plastik spod transporterów taśmowych.
 • Rozwiązanie mechaniczne wytwarza pył i nie tylko staje się zagrożeniem dla zdrowia pracowników, ale również wymaga więcej prac konserwacyjnych w zakładzie produkcyjnym.
 • Proces, w którym wykorzystywano mechaniczny transporter i pracę człowieka przy dźwiganiu odpadów do kontenera, oznaczał mniejszy odzysk dla recyklingu ze względu na ryzyko zanieczyszczenia.
 • Zakład produkcyjny też nie prezentuje się zbyt dobrze w oczach nowych klientów.
Więcej miejsca wokół maszyn zwiększa bezpieczeństwo i produktywność, przyczyniając się do poprawy warunków pracy

Rozwiązanie

W skład rozwiązania firmy Kongskilde wchodzi dmuchawa Multiair 1075T oraz liniowy system Venturiego ITF 160, które wraz z rurami FK 80, FK 120 oraz OK160 zapewniają skuteczne przenoszenie wstęgi z tworzywa sztucznego ze wszystkich ośmiu linii transportowych.

Rozwiązanie pneumatyczne zapewnia sprawne przenoszenie plastikowych elementów wykończeniowych ze wszystkich ośmiu linii transportowych.

Zalety i korzyści

 • Rozwiązanie pneumatyczne jest bezpieczne, ponieważ nie ma potrzeby czyścić maszyn lub w nie ingerować, czyścić taśm czy też zbierać wstęg z tworzywa sztucznego z podłogi lub spod maszyn.
 • Rozwiązanie firmy Kongskilde zwiększa produkcyjność, ponieważ klient nie musi wykorzystywać robocizny do usuwania wstęgi z tworzywa sztucznego i przenoszenia jej do kontenera ustawionego na zewnątrz fabryki.
 • Lepsza ciągłość pracy wszystkich ośmiu taśmociągów przyczynia się do bardziej wydajnej produkcji
 • Mniejsze zapotrzebowanie na konserwację pneumatycznego systemu przenośnikowego oraz jeszcze mniejsze zapotrzebowanie na sprzątanie fabryki, w której nie występują problemy z pyłem, dają oszczędności na kosztach netto.
 • Więcej miejsca wokół maszyn zwiększa bezpieczeństwo i produkcyjność, przyczyniając się do lepszych warunków pracy.
 • Wyeliminowanie pyłu poprawia warunki pracy i sprawia, że linie produkcyjne lepiej się prezentują.
 • Lepszy odzysk dla recyklingu i wyeliminowanie zewnętrznego zanieczyszczenia w prasie dzięki zamkniętej konstrukcji systemu.

Fakty

 • Materiał: Opakowania foliowe z PE
 • Grubość: 15 mikronów
 • Maks. rozmiary odpadów: 1.000 mm x 150 mm
 • Prędkość produkcji: 7 serii/min lub 400 serii/godz.
 • Liczba maszyn: 8 z dwoma punktami pobierania przy każdej
 • Maks. odległość przenoszenia: 60 m
 • Maks. wysokość podnoszenia: 6 m
 • Liczba załamań: Pięć