Skip to main content
Strona główna | Aplikacje | Odpylanie peletu i oddzielanie materiału po recyklingu

Odpylanie peletu i oddzielanie materiału po recyklingu

Usuń zbędny pył i lekkie zanieczyszczenia z ponownie przetworzonego materiału lub granulatu z tworzywa sztucznego.

Niepotrzebny pył w granulacie tworzyw sztucznych i materiale wtórnym może odgrywać negatywną rolę w jakości wyprasek.

Używając naszego opatentowanego systemu AirWash lub wiodącego w branży aspiratora Kongskilde, operatorzy dbający o jakość mogą szybko i skutecznie oddzielić niechciany pył od ponownie przetworzonego materiału lub pierwotnych granulek plastiku. Oprócz oczywistych oszczędności związanych z używaniem czystego materiału wtórnego, znaczna redukcja pyłu w środowisku jest lepsza zarówno dla zdrowia pracowników, jak i trwałości sprzętu.

Czyszczenie jest łagodne dla materiału i może być łatwo wbudowane w system transportowy dla peletów. W Kongskilde Industries oferujemy różne innowacyjne rozwiązania w zakresie odpylania i separacji, dostosowane do potrzeb danego systemu.

Co to jest odpylanie?

Odpylanie to przemysłowe oczyszczanie granulatów, zazwyczaj przy użyciu jakiejś formy pneumatycznego systemu separacji. Separacja może obejmować oddzielenie pyłu od ponownie przetworzonych materiałów, ale obejmuje również usuwanie lekkich zanieczyszczeń. W procesie czyszczenia lub recyklingu tworzyw sztucznych aspiratory ułatwiają usuwanie drobnych cząstek i pyłu z granulatu lub płatków.

Użyteczne granulki przechodzą przez wylot aspiratora po usunięciu pyłu i ewakuacji. Jest to przede wszystkim metoda kontroli jakości.

Systemy i produkty do odpylania Kongskilde

Rozwiązania z zastosowaniem aspiratorów stanowią skuteczny sposób odpylania materiałów przetworzonych lub granulowanego tworzywa sztucznego.

System przenośników w zakładzie recyklingu gminy Randers
Czyszczenie pozostałości w zakładzie recyklingu tworzyw sztucznych
Animacja aspirator KIA
Animacja aspirator KIA
TechTalk: Aspirator KIA

Zasoby do pobrania

Pobierz najnowsze dokumenty PDF Kongskilde, broszury, arkusze danych, instrukcje obsługi i inne.