Skip to main content
Strona główna | Aplikacje | Separacja materiału pochodzącego z recyklingu

Separacja materiału pochodzącego z recyklingu

Znacząca poprawa jakości i procentu ponownego wykorzystania przetworzonych materiałów, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa i środowiska pracy.

Znacząca poprawa jakości i procentu ponownego wykorzystania przetworzonych materiałów, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa i środowiska pracy.

Wiele materiałów z recyklingu to mieszanina lekkiego i gęstego materiału, który po oddzieleniu i odpyleniu można przekształcić w wartościowy materiał do ponownego wykorzystania. Aspirator KIA wykorzystuje innowacyjną technologię odpylania, zaprojektowaną specjalnie do separacji lekkich zanieczyszczeń i pyłu z ponownie przetwarzanego materiału lub granulatu z tworzyw sztucznych. Przetworzony materiał dostaje się do KIA przez grawitacyjnie przez rurę zasilającą do głównej komory, gdzie wchodzi w strumień powietrza unoszącego się w górę. Lekkie zanieczyszczenia są usuwane i odprowadzane do cyklonu pyłu i worków filtracyjnych za pomocą zamontowanego na górze wentylatora. Pozostały dobry materiał jest wychwytywany przez wylot z dołu aspiratora i może być transportowany do ponownego wykorzystania.

„Minimalizacja i recykling odpadów produkcyjnych mają nie tylko sens ekologiczny, ale są również celami o znaczeniu ekonomicznym”

Julia Grosse-Wilde, Dyrektor Zarządzający Niemieckiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych

Systemy i produkty do separacji Kongskilde

Separacja polega na oddzieleniu pyłu od ponownie przetworzonych materiałów, ale obejmuje również usuwanie lekkich zanieczyszczeń. W Kongskilde Industries oferujemy różne innowacyjne rozwiązania w zakresie separacji i odpylania.

TechTalk: Aspirator KIA
Animacja aspirator KIA

Zasoby do pobrania

Pobierz najnowsze dokumenty PDF Kongskilde, broszury, arkusze danych, instrukcje obsługi i inne.