Skip to main content

Monitoring i serwis

CORE

Oparta na chmurze platforma do monitorowania danych o sprzęcie dla zdalnego dostępu do maszyn

Platforma CORE w chmurze umożliwia Państwu monitorowanie wszystkich danych dotyczących urządzeń Kongskilde – z dowolnego miejsca na świecie.

Pulpit nawigacyjny CORE jest dostępny przy użyciu dowolnej przeglądarki 24/7. Na bieżąco monitoruj swój sprzęt i kontroluj, czy w każdej chwili wszystko działa. System gromadzi istotne dane i daje użytkownikowi dostęp do zdalnego monitorowania systemu i danych archiwalnych.

Jeśli zdarzy się coś, co spowoduje zatrzymanie produkcji, będziesz miał dostęp do danych archiwalnych i alarmów, aby poznać przyczynę.

Cechy

Zbieraj. Obserwuj. Raportuj. Ulepszaj.

CORE to chmura gromadząca dane, w której informacje o sprzęcie zaczynają żyć. Zacznij zbierać wartościowe dane, które upraszczają zarządzanie firmą i optymalizują produkcję. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swojej platformy CORE z przeglądarki internetowej całkowicie zdalnie z pomocą przemysłowej bramy IoT, która spełnia wszystkie standardy bezpieczeństwa.

Rozwiązanie oparte na chmurze

Wykorzystaj moc chmury w swojej produkcji

Zdalne monitorowanie systemu

Monitorowanie systemów z poziomu przeglądarki w dowolnym miejscu i czasie

Dostęp do danych archiwalnych

Dostęp do danych archiwalnych, pomiarów i alarmów

Konserwacja prewencyjna

Monitoruj efektywność sprzętu i upewnij się, że wszystko działa poprawnie. Efektywne planowanie i harmonogramy serwisowe zapewniają zminimalizowanie ryzyka awarii.

Bieżące powiadomienia alarmowe.

Otrzymuj na żywo powiadomienia o ostrzeżeniach i poziomach błędów za pośrednictwem poczty i wiadomości SMS.

Zdalny dostęp

CORE może dostarczać aktualizacje bezprzewodowo i zapewnić zdalny dostęp z dowolnego miejsca. Uzyskaj dostęp do pulpitu nawigacyjnego CORE poprzez połączenie z przeglądarką 24/7.

Zdalny dostęp do CORE pozwala firmie Kongskilde Industries zmieniać ustawienia i przesyłać aktualizacje oprogramowania z dowolnego miejsca.

 • Zdalne rozwiązywanie problemów i wsparcie
 • Zdalna regulacja lub włączanie/wyłączanie urządzeń

Bezprzewodowe aktualizacje w trybie Over-the-Air

Urządzenia Kongskilde mogą bez problemu służyć przez dziesiątki lat. Aktualizacje oprogramowania Over-the-air mogą wejść w życie nawet wiele lat po zainstalowaniu rozwiązania Kongskilde. Nowe funkcje takie jak zdalny dostęp do konfigurowalnego interfejsu są dostarczane zdalnie.

Stan systemu na żywo

Monitorowanie ciśnienia, temperatury i wibracji ze zdalnym rozwiązywaniem problemów i wsparciem.

 • Ostrzeżenia, stan, temperatura i środki bezpieczeństwa dotyczące przegrzania falownika
 • Moment obrotowy dmuchawy, pobór mocy, temperatura i wyłączenie awaryjne
 • Punkty pomiaru temperatury falownika, otoczenia, komory silnika, różnicy ciśnień filtra

Kluczowe korzyści

 • Przewidywanie i unikanie awarii lub przestojów w produkcji.
 • Zapobieganie niepotrzebnemu zużyciu sprzętu.
 • Eliminacja konieczności bezpośredniego kontaktu serwisantów z maszynami w celu rozwiązywania problemów.
 • Umożliwia szybką reakcję na krytyczne problemy.
 • Optymalizacja interwałów serwisowych i wydajności systemu.
 • Proste i kompleksowe zarządzanie firmą.
Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Pobierz dostępne broszury i karty danych.

Wideo

CORE Videos

Dowiedz się więcej o serwisie i monitoringu w CORE.