Skip to main content
Strona główna | Zastosowania | Systemy separacji i odpalania

Systemy separacji i odpalania

Oferujemy różne rozwiązania w zakresie usuwania pyłu i zanieczyszczeń

Niezależnie od tego, czy chodzi o pelet, czy regranulat, pył i zanieczyszczenia mogą negatywnie wpływać na proces przetwarzania materiałów i powodować odrzuty w linii produkcyjnej lub recyklingowej. Kongskilde Industries oferuje wiele rozwiązań pozwalających na usunięcie tych, i innych przeszkód.

Co to jest separacja i odpylanie?

Odpylanie to przemysłowe oczyszczanie granulatów, zazwyczaj przy użyciu jakiejś formy pneumatycznego systemu separacji. Separacja może obejmować oddzielenie pyłu od ponownie przetworzonych materiałów, ale obejmuje również usuwanie lekkich zanieczyszczeń. W Kongskilde Industries oferujemy różne innowacyjne rozwiązania w zakresie odpylania i separacji, które można znaleźć na tej stronie.

Do czego używa się procesu separacji i odpylania?

Systemy separacji i odpylania są przeznaczone do usuwania lub redukowania ilości pyłu, drobnych cząstek i innych potencjalnych zanieczyszczeń lub oddzielania różniących się od siebie materiałów. Służy to poprawie ogólnej jakości i wartości materiału, a także maksymalizacji wydajności produkcji. Pył jest najczęstszym rodzajem zanieczyszczeń drobnych, które przylegają do granulatu: funkcjonalny system separacji i odpylania minimalizuje również możliwość przedostawania się pyłu do miejsca pracy.

Jakie materiały są obsługiwane przez nasze systemy?

Pod względem przetwarzanych materiałów, do najważniejszych zastosowań systemów odpylania i separacji należą materiały granulowane i pierwotne, takie jak guma, PP, PET, PE, HDPE, Nylon, ABS i włókna dywanowe.
Materiały z recyklingu mogą stać się cennym materiałem do ponownego wykorzystania po przeprowadzeniu procesu separacji. Materiał może być również odprowadzany z granulatorów, mieszalników i innych urządzeń produkcyjnych przy użyciu określonych rozwiązań. Proces recyklingu i środowisko pracy mogą zatem odnieść duże korzyści z systemów separacji i odpylania.

Ile jest wariantów systemu?

Istnieją różne warianty systemów separacji i odpylania. Na przykład, rozwiązania separacji pneumatycznej są stosowane jako delikatne, ale skuteczne rozwiązanie do odpylania granulatu. System AirWash firmy Kongskilde to precyzyjny aspirator, który może jednocześnie transportować i oczyszczać. To tylko jeden z przykładów, dlatego zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dostępnych opcji poniżej.

Z czego składają się nasze systemy?

Wspólnymi elementami systemów odpylania są aspiratory, cyklony i rurociągi. Przepływ powietrza umożliwia odprowadzanie lekkich zanieczyszczeń do cyklonów pyłowych i rękawów filtracyjnych, podczas gdy ponownie przetworzony materiał trafia do dolnego wylotu aspiratora. Systemy separacji i odpylania są zwykle połączone z systemami transportu i obróbki materiałów i mogą być instalowane lub doposażane w istniejących systemach produkcyjnych.

Znajdź właściwy system dla swojej produkcji lub procesu recyklingu

Posiadanie właściwego systemu zmniejszy współczynnik odrzutów, poprawi wydajność i jakość produktu, zwiększy wartość rynkową i produkcyjną oraz zmniejszy koszty konserwacji i przestojów. Dzieje się tak ponieważ jeśli materiały nie są odpylane, resztki pyłu mogą przedostać się do innych urządzeń, powodując zablokowanie filtrów i sit – co będzie miało negatywny wpływ na wydajność produkcji.


Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z naszą światowej klasy obsługą klienta i specjalistami technicznymi.