Skip to main content
Hjem | Løsninger | Adskillelse af genbrugsmateriale

Adskillelse af genbrugsmateriale

Betydelig forbedring af kvaliteten og genanvendelsesprocenten af genbehandlede materialer, samtidig med at sikkerheden og arbejdsmiljøet forbedres betydeligt.

Betydelig forbedring af kvaliteten og genanvendelsesprocenten af genbehandlede materialer, samtidig med at sikkerheden og arbejdsmiljøet forbedres betydeligt.

Mange genbrugsmaterialer er en blanding af lette og tætte materialer, som kan omdannes til værdifulde genanvendelige materialer efter separation og støvafsugning. Kongskilde Industri Aspirator (KIA) anvender en innovativ måde til at sortere lette urenheder eller støv fra tungere materiale som f.eks granuleret plast. Materialet kommer ind i KIA’en via et lodret indløbsrør, hvor materialet kommer ind i en opadgående luftstrøm. De lette urenheder suges med luften og transporteres til støvcyklonen, og filterposerne renser luften for fint støv; det hele drives af blæseren, der er monteret oven på KIA. Den tunge del af materialet falder ned gennem bundudløbet på aspiratøren. Det resterende værdifulde materiale opsamles via det nederste udløb af sugeanlægget og kan transporteres til genbrug.

“Minimering og genanvendelse af produktionsspild giver ikke kun god mening rent miljømæssigt, det er også økonomisk”

Julia Grosse-Wilde, administrerende direktør for den tyske sammenslutning af plastforarbejdningsvirksomheder

Kongskilde Separationssystemer og -produkter

Separering omfatter adskillelse af støv fra genforarbejdede materialer, men også fjernelse af lette urenheder. Hos Kongskilde Industries tilbyder vi forskellige innovative støvafsugnings- og separationsløsninger.

TechTalk: KIA-Aspiratør
KIA Aspiratør Animation

Download ressourcer

Download de nyeste Kongskilde PDF-dokumenter, brochurer, datablade, manualer og meget mere.