Skip to main content
Hjem | Løsninger | Pneumatiske transportsystemer

Pneumatiske transportsystemer

At finde det rigtige pneumatiske transportsystem

Kongskilde gør det nemt at finde det rigtige pneumatiske transportsystem.

Mange industrier bruger i vid udstrækning transportørsystemer, da de tilbyder en omkostningseffektiv og materialebevarende måde at håndtere bulkmaterialer på. Der findes mange forskellige typer transportsystemer, som er skræddersyet til de specifikke krav i forskellige brancher. Pneumatiske håndteringssystemer, der er designet til partikler fra små granulater til pellets, er særligt praktiske til industrielle anvendelser inden for byggeri og teknologi.

Systemets opbygning og funktionalitet

Pneumatiske transportsystemer overfører bulkmaterialerne via en rørledning. Systemets fælles komponenter er et materialeindføringssted, rørføring, et modtagelsessted og en luftstrømsbevægelsesanordning, men systemets specifikke karakter og kapacitet varierer fra model til model.

Fleksibiliteten i rørledninger til pneumatiske transportsystemer gør det muligt at montere dem i eksisterende rum, da de kan føres rundt om udstyret. Velkonstruerede pneumatiske transportsystemer er en praktisk og økonomisk måde at transportere materialer fra punkt A til punkt B på, og de er mere effektive end alternative mekaniske systemer.

Det pneumatiske system er et industrielt transportsystem, der kan køre vertikalt eller horisontalt over lange afstande og beskytter mod støvemissioner til atmosfæren. Omkostningerne til vedligeholdelse, udstyr og drift reduceres i forhold til mekaniske transportørsystemer.

Pneumatiske transportmetoder

Ved hjælp af luftstrømme, enten under tryk eller i vakuum, flyttes materialerne. Der findes tre primære kategorier af pneumatiske transportmetoder: fortyndet fase, tæt fase og lufttransport. Disse metoder fungerer baseret på specifikke hastigheder, tryk og luft/produkt-forhold i systemet.

Transport i fortyndet fase er en kontinuerlig proces med høj hastighed, lavt tryk og højt luft/produktbelastningsforhold. Processen lettes ved at skubbe eller trække materialer, der er opslæmmet i luft, gennem en luftstrøm med høj hastighed. Systemet kan være udformet som et overtrykssystem, et vakuumsystem (undertrykssystem) eller en kombination af begge dele.

Ved at være lukkede kan pneumatiske transportører fungere, uden at det transporterede materiale støder på bevægelige dele. Pneumatiske vakuumsystemer skaber et vakuum i den modtagende ende for at trække materialet gennem de lukkede rør, mens tryksystemer injicerer trykluft ved indføringen eller systemets indløb for at skubbe materialet igennem.


Har du spørgsmål?

Kom i kontakt med vores kundeservice og tekniske specialister i verdensklasse.