Skip to main content
Home / Produkter / ITF Venturi

Inline Feeders

ITF Venturi

Til transport af materiale gennem en kanal uden at komme i kontakt med bevægelige dele

Et ITF system opbygges af Kongskildes standard komponenter til pneumatiske transportsystemer . ITF systemet er kendetegne ved at materialet transporteres gennem rørsystemet uden at komme i kontakt med bevægelige dele.

ITF Venturi-systemet er velegnet til at transportere kontinurlige kantstrimler og papirafskæringer, aluminium og plast med lav til middel produktionshastighed.

Transport af lette materialer i papir- og plastindustrien

Kongskilde ITF Venturi er et simpelt transportsystem, der er velegnet til transport af mange typer procesaffald og kantstrimler. Blæseren udvikler et lufttryk, som passerer gennem ITF Venturi og skaber et vakuum ved kilden, hvilket trækker kantstrimlen ind i systemet. Når kantstrimmel og luftstrømmen passerer gennem venturi’en, bliver systemet omdannet til et tryksystem, der skubber strimlen til udløbet.

Inline Venturi-system

I modsætning til konventionelle Venturi-systemer giver Kongskilde Inline Venturi-systemet en forbedret sugeevne, så materialer kan komme direkte ind i rørledningen.

When paired with a KIV Air Return system the ITF can be placed anywhere in the conveying line with no loss in performance. This allows the venturi and blower to be placed in the most convenient position for each unique system and results in minimal impact on the factory layout.

Det pneumatiske kredsløb med venturirøret fungerer i et lukket kredsløb med fuld tilbagekobling af induktionsluft til blæseren. Der er således kun en lille mængde luft nødvendig for at opsamle det transporterede materiale og sætte det i bevægelse.

Fordele ved ITF Venturi

  • Kan placeres i nærheden af det sted, hvor kanstrimlen kommer fra.
  • Materialet har ingen kontakt med bevægelige dele, mens det transporteres.
  • Den lille størrelse af venturi og blæser gør systemet let at installere i ethvert system.
  • Perfekt til transport af tynde film.
  • Anbefales stærkt til transport af støvfrie materialer.
ITF Venturi, KIV/FVO Venturi, MultiCutter og MultiAir-system

Downloads

Download brochurer og datablade om ITF Venturi.

Videoer

ITF Venturi-applikationer

Kongskildes udvalg af produkter er designet til maksimal fleksibilitet, pålidelighed og kvalitet og tilbyder yderligere tilpasning af vores pneumatiske systemer i verdensklasse.