Skip to main content
Hjem | Produkter | KIV-system

Inline-fødning

KIV-system

KIV er kombineret med ITF venturi for at forbedre sugning og luftstrøm i et transportsystem

Kongskilde Inline Venturi (KIV) er udstyret med en luftretur, der returnerer induktionsluften tilbage til blæseren, så kun den inducerede luft og de produkter, der transporteres, kan passere frit gennem venturi’en. Returluftsystemet er altid parret med en ITF-venturi.

Et venturisystem med luftretur er meget velegnet til transport af endeløse baner og afskæringer. Den forbedrede sugeevne gør det muligt at transportere materialet over store afstande uden at komme i kontakt med bevægelige dele.

Kongskilde Inline Venturi (KIV) System

KIV-luftreturenheden gør det muligt for blæseren at trække luftstrømmen tilbage, så det ikke længere er nødvendigt at øge rørstørrelsen for at håndtere den ekstra luftmængde, der genereres fra venturien. Kongskildes Inline Venturi system er ligeledes en oplagt løsning til transport af kantede materialer fra f.eks. plastindustrien. En Kongskildes Venturi-løsning er lig med lave installationsomkostninger, fleksibelt system layout og lave vedligeholdelsesomkosninger.

Inline Venturi-system

I modsætning til konventionelle Venturi-systemer giver Kongskilde Inline Venturi-systemet en forbedret sugeevne, så materialer kan komme direkte ind i rørledningen.

Når ITF Venturi er kombineret med et KIV-luftretursystem, kan den placeres hvor som helst i transportledningen uden tab af ydeevne. Dette gør det muligt at placere venturi og blæser i den mest hensigtsmæssige position for hvert enkelt system og resulterer i minimal indvirkning på fabrikkens layout.

Det pneumatiske kredsløb med venturirøret fungerer i et lukket kredsløb med fuld tilbagekobling af induktionsluft til blæseren. Der er således kun en lille mængde luft nødvendig for at opsamle det transporterede materiale og sætte det i bevægelse.

Fordele

  • Systemet transporterer de inducerede materialer ekstremt skånsomt, da materialet ikke har kontakt med bevægelige dele.
  • Kongskildes Inline Venturi system er ligeledes en oplagt løsning til transport af kantede materialer fra f.eks. plastindustrien. En Kongskildes Venturi-løsning er lig med lave installationsomkostninger, fleksibelt system layout og lave vedligeholdelsesomkosninger.
  • Fleksibelt systemlayout og lave vedligeholdelsesomkostninger.
Inline venturi-system med KIV-luftretur

Downloads

Download brochure, datablad og manual for Kongskilde Inline Venturi (KIV).

Videoer