Skip to main content

Systemy Venturi do transportu ścinki ciągłej z tworzyw sztucznych – Hiszpania

Producent folii do pakowania żywności chciał wymienić przestarzały sprzęt, aby poprawić wydajność obsługi ścinki na swoich liniach wytłaczarek.

Wyzwanie

 • Klient potrzebował 6 nowych indywidualnych systemów Venturi, aby zoptymalizować wydajność 6 wytłaczarek.
 • Klient chciał zaoszczędzić miejsce na podłodze i rozładować materiał w 2 przeciwległych punktach fabryki, gdzie umieszczone były maszyny do brykietowania.
 • Klient potrzebował lepszej separacji powietrza.
 • Klient potrzebował bardziej wydajnego systemu z ulepszonymi funkcjami bezpieczeństwa.
 • Klient chciał zminimalizować ryzyko przestojów.

Fakty

 • Produkcja:
  • Zużycie nowej dmuchawy = Oszczędność 22 000 €/rok
  • Unikanie postojów (0% Stop)= Oszczędność 40 000 EUR/rok
  • Wyeliminowane sprężone powietrze = Oszczędność 9 000 €/rok
  • Zmniejszenie liczby godzin konserwacji = €9,000-12 000 €/rok
  • Poprawa bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia hałasem o około 10%
  • Awaria, konserwacja naprawcza i zatrzymania wyeliminowane
 • Odległość transportu:
  • 10 – 25 m i 5 zakrętów
 • Grubość ścinki/prędkość:
  • 10 – 25 mikronów przy 60-110 m/min
  • 30-50 mikronów przy 45-60 m/min
  • 50-90 mikronów przy 25-50 m/min
  • 90 – 180 mikronów przy 12-25 m/min

Rozwiązanie

 • Odnowienie i optymalizacja wydajności 6 wytłaczarek.
 • Dla każdej wytłaczarki zainstalowaliśmy punkty odbioru 2xØ60 lub 3xØ60 mm, każdy zakończony stalowym elastycznym wężem o długości 1,2 metra.
 • Oba punkty ssące są połączone do jednego przewodu, który będzie podłączony do oddzielnego Venturi ITF 100 na maszynę.
 • Ziększenie mocy dmuchawy wysokociśnieniowej MultiAir FC2080T, wyposażonej w przetwornicę częstotliwości i obudowę dźwiękoszczelną.
 • Główny sprzęt został umieszczony na górnym piętrze instalacji klienta, a każdy system Venturi został zainstalowany w pobliżu końcowego odcinka trasy, około 1-2 metry przed separatorem statycznym.
 • Separatory statyczne zostały zaprojektowane jako standardowe urządzenia rozładowujące.

Przed rozwiązaniem Kongskilde:

Po rozwiązaniu Kongskilde:

Zalety i korzyści

W poprzednim rozwiązaniu ścinki ciągłe niekiedy nie były prawidłowo wyładowywane do kompaktora, w wyniku czego dochodziło do odrzutów jakościowych spowodowanych zacięciami na walcach.

 • Return On Investment = 1,5
 • Wyeliminowanie przestojów (0% przestojów) o 40 000 euro rocznie.
 • Zmniejszono zużycie energii o 60%, oszczędzając 22 000 euro rocznie.
 • Oszczędność kosztów w wysokości około 9 000 euro dzięki usunięciu sprężonego powietrza.
 • Zmniejszenie kosztów konserwacji zapobiegawczej i naprawczej o 9 000-12 000 EUR rocznie.
 • Mniejszy rozmiar dmuchawy MultiAir pozwala na optymalne zarządzanie przestrzenią.
 • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki redukcji hałasu o 10% na hali produkcyjnej.
 • Ograniczenie ryzyka związanego z interwencjami.

Chcą Państwo zobaczyć więcej?

Proszę zobaczyć, jak rozwiązania Kongskilde oparte na powietrzu rozwiązały problemy w różnych gałęziach przemysłu.