Skip to main content

Zmniejszenie zapylenia i oparów przy produkcji butelek z tworzyw sztucznych metodą rozdmuchu – Holandia

Rozwiązanie pneumatyczne Kongskilde z filtrem poprawia zdrowie, bezpieczeństwo i produktywność poprzez redukcję pyłu i oparów.

Wyzwanie

Ta holenderska firma o zasięgu globalnym produkuje zarówno niestandardowe, jak i standardowe butelki i pojemniki z tworzyw sztucznych formowane z rozdmuchem.

Fabryka znajduje się obok swojego największego klienta, w tym samym budynku, oddzielonym jedynie ścianą. Punkty odbioru materiałów odrzuconych znajdują się po stronie klienta.

Problem polega na obecności pyłu, włosów anielskich i oparów nadtlenku z zakładu produkcyjnego klienta, a także pyłu i włosów anielskich z własnego zakładu produkcyjnego (nadtlenek jest używany do czyszczenia w obszarze produkcyjnym klienta).

Opary nadtlenku przedostawały się przez punkty zasysania systemu transportowego do cyklonów. Ponieważ wylot cyklonów nie był podłączony do wyjścia na zewnątrz ani do filtra, powietrze, pył i opary uwalniały się wewnątrz pomieszczenia, w którym znajdowały się odpady. Rozwiązanie firmy Kongskilde zostało opracowane z myślą o wyeliminowaniu problemu pyłu i oparów.

Rozwiązanie z cyklonami, rurociągami i górnymi skrzynkami wylotowymi odprowadza pył i opary nadtlenku.

Rozwiązanie

  • Dzięki szerokiej gamie produktów firmy Kongskilde opracowano rozwiązanie z cyklonami, rurociągami i górnymi skrzynkami wylotowymi do odprowadzania pyłu i oparów nadtlenku, pomimo bardzo ograniczonej przestrzeni w hali produkcyjnej.
  • Rozwiązanie składa się z filtra MMBF-4M z zaworem Rotary do oczyszczania powietrza, dmuchawy MCK 60 z zewnętrznym regulatorem częstotliwości w kabinie dźwiękowej do wyciągania powietrza ze wszystkich cyklonów. Rury FK 500 i FK 600 były w stanie poradzić sobie z wysokim ciśnieniem nawet przy 90-metrowej trasie.
Duża elastyczność komponentów i modułowość pozwalają na szybkie skonfigurowanie rozwiązania transportu pneumatycznego

Zalety i korzyści

  • Elastyczne rozwiązanie pneumatyczne ma znaczący pozytywny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo w środowisku pracy, ponieważ problemy związane z pyłem i dymem są pod kontrolą. Czysty obszar przestrzeni bez pyłu i dymu przynosi lepsze warunki pracy i mniejsze ryzyko chorób związanych z pracą.
  • Mniejsze zapotrzebowanie na konserwację przenośnika pneumatycznego, a nawet mniejsze zapotrzebowanie na sprzątanie fabryki bez problemów związanych z pyłem, daje oszczędności netto.
  • Wysoka elastyczność i modułowość oznacza szybką konfigurację rozwiązania przenośnika pneumatycznego nawet w celu spełnienia specjalnych wymagań. A dzięki temu, że rury są zamontowane na suficie, zwalnia się miejsce na podłodze do innych zastosowań.

Fakty

  • Materiał: Pył. HDPE, PP i PET
  • Żądania klienta. 24.000 m3/h. (podzielone na 4 cyklony)
  • Punkty zasysania: od 4 cyklonów do filtra.
  • Gęstość nasypowa: Pyły i dymy
  • Odległość przenoszenia: H: maks. 90 mtr. V: maks. 7 mtr