Skip to main content

Effektiv fjernelse af plastaffald hos yoghurtproducent – Frankrig

En fransk yoghurtproducent ønskede at reducere plastaffaldet fra fem produktionslinjer og strømline bortskaffelsen af affald, som kostede 9.000 euro om måneden. Implementeringen af Kongskilde MultiSeparator og RVS-system genvandt ikke kun over 8 tons affald om måneden til videresalg, men reducerede også omkostningerne ved at lede affaldet i omkostningseffektive bigbags til transport.

Udfordringen

 • Denne store franske yoghurtproducent havde et ønske om at fjerne plastaffald fra fem produktionslinjer.
 • Samtidig ønskede virksomheden at fjerne det manuelle arbejde med at fjerne to plastkasser pr. produktionslinje fra produktionsområdet til affaldscontaineren.
 • Yoghurtproducenten ønskede at adskille de forskellige farvede stjerner (en “stjerne” er plastikafskæringen i midten af en 4-pak yoghurt).
 • Virksomheden havde en omkostning på 9 000 EUR om måneden til transport og håndtering af usorteret storskrald til genbrugsselskabet.

Fakta

 • Materiale: Polystyren
 • Dimensioner: Min. 8,5 x 8,5 mm, maks. 20 x 20 mm
 • Transportafstand: 30 meter

Løsningen

 • Systemet består af Kongskilde MultiSeparator, RVS, som gør det muligt at fjerne affaldsmateriale fra de 5 yoghurtproduktionslinjer ved hjælp af sugning.
 • Den leveres med en BPD 30 kW blæser, der er designet til håndtering af materiale gennem blæserne. Den er udstyret med en selvrensende rotor, som har bagudbuede blade og et aerodynamisk indsug.

Fordele

 • Over 8 tons produktionsaffald blev genvundet og videresolgt til råmaterialeleverandøren til ca. 200 EUR pr. ton.
 • Omkostningsbesparelser ved genbrugsvirksomhedens affaldsbehandling.
 • Affaldsmaterialet transporteres nu direkte i bigbags, hvilket sparer 9.000 euro om måneden på grund af lavere transportomkostninger sammenlignet med hele containere.
 • Forventet tilbagebetalingstid på mindre end tre år.
 • Individuelle transportlinjer fra hver produktionsmaskine gør det muligt at adskille forskellige affaldsmaterialer/farver.
 • Eliminering af behovet for personale til intern transport af små containere fra produktionsområdet til udendørs containere.

Individuelle transportlinjer fra hver produktionsmaskine gør det muligt at holde forskellige affaldsmaterialer/farver adskilt.

The Kongskilde Solution

EfterKongskilde blev installeret, bliver afskæret nu sorteret i bigbags, hvilket resulterer i betydelige månedlige besparelser.


Er du klar til at se mere?

Se, hvordan Kongskilde luftbaserede løsninger løste problemer i forskellige brancher.