Skip to main content

Løsninger

OPNÅ BEDRE RESULTATER I DIN LANDBRUGSVIRKSOMHEDS

Forøg produktiviteten i din kornhåndtering med højtydende transport-, rensnings- og opbevaringsløsninger fra Kongskilde. Vores kornsystemer i verdensklasse er kendt for deres fleksibilitet, pålidelighed og kvalitet. Og vores ekspertise inden for projektplanlægning og gennemførelse af kornhåndterings- og opbevaringsløsninger er uovertruffen.

Filter

Efter system
Efter branche
Efter produkt

De to størrelser af frø adskilles ved hjælp af skærme med perforeringer, der er tilpasset frøkernernes størrelse.

Effektiv og korrekt behandling af korn, som opbevares i en stålsilo, er af afgørende betydning for at opretholde afgrødens høje kvalitet.

Kongskilde tilbyder udstyr særligt udviklet til beluftning af planlagre.

En renset afgrøde uden urenheder og støv er meget lettere at lagre sikkert.

For at fjerne mere tunge urenheder i kornet er det nødvendigt at anvende en renseriproces, også til forrensning.

Til planlagre tilbyder Kongskilde løsninger med en horisontal transportør placeret i korngraven, hvor transportøren leder kornet ind i indløbet på en kopelevator.

Et pneumatisk transportsystem til påfyldning af gulvlagre kan nemt installeres overalt.

Med denne pneumatiske transportløsning kan kornet læsses direkte fra marken

Den nemme og effektive løsning til at læsse korn fra lastbiler over i togvogne er at bruge en sugetrykblæser.

Et mekanisk system med høj kapacitet kan fylde og tømme spidsbundssiloer.

Den bedste løsning er at have vægten installeret som en integreret del af kornlagerets transportsystem

Korn til og fra gennemløbstørreri kan transporteres med en mekanisk transportløsning.

En mekanisk transportløsning med høj kapacitet til fyldning og tømning af siloer kan nemt konstrueres med en kombination af kopelevatorer og kædetransportører.

Det er nemt at fylde siloer med en pneumatisk transportløsning. Den enkle rørføring monteres op langs siden af siloen og føres hen over silotaget til indløb i toppen af siloen.

Med denne pneumatiske løsning kan flere spidsbunds-siloer tømmes med kun én blæser.

Kongskilde tilbyder pneumatiske systemer til transport af korn fra korngrav til buffersilo, tørreri eller lagersilo

En Kongskilde renseløsning bidrager til at afhjælpe problemer med fungicider eller andre uønskede materialerester på kornkernernes overflade.

De unikke træsiloer er velegnede til opbevaring og tørring af korn og specialafgrøder indendørs og er ideelle til sikker opbevaring af korn med op til ca. 18% fugtindhold.

Kopelevatorer er den mest skånsomme transportløsning for vertikaletransport af såsæd.

Korn anvendes til forskellige produkter, hvor en specifik kernestørrelse er et krav.

Pneumatiske vakuumsystemer er en effektiv løsning til at tømme de sidste kornrester fra siloer og planlagre

I forskellige anlæg, f.eks. til rensning af frø, skal flere korn- og affaldsfraktioner I en række forskellige anlæg f.eks. i forbindelse med rensning af korn er der behov for at transportere forskellige fraktioner af korn og frarens.

Vejesystemet er baseret på et rum, der indeholder en bestemt mængde korn