Skip to main content
Hjem | Produkter | Vægte – KA

Vægte

Vægte – KA

Kongskilde’s batchvægte med to rum er baseret på et kontinuerligt portionsafvejningssystem, hvor materialet løber konstant gennem vægten med en given kapacitet.

Selve vejningen foregår efter det gammelkendte princip, som består i at skabe fysisk balance mellem den udvejede portion og den foretagne indstilling af vægten. Herved opnås en stor nøjagtighed uanset materialets beskaffenhed og art.

Vægtene er opbygget efter en enkel og meget robust konstruktion, som sammenholdt med en enestående driftsikkerhed gør de enkelte modeller anvendelige i mange forskellige installationer inden for landbrug og industri.

KA-vejesystem

Vejesystemet er baseret på et rum med en vis mængde korn, som fyldes op, så det er i balance med en modvægt. Vægten er udstyret med to rum, der arbejder i rækkefølge. Under påfyldning af det ene rum tømmes det andet rum.

Hvis der er behov for at tage en vis mængde korn ud, skal den integreres i transportsystemet på en sådan måde, at det er muligt at transportere kornet gennem vægten, når det tømmes.

Vægtene kan bruges til vejning af korn med kerner på op til 15 mm og groft malet materiale (ikke for fint).

Vejeenheden kan udstyres med forprogrammerbare tællere og indgå i systemer til fremstilling af foder-blandinger bestående af forskellige ingredienser, som skal doseres i henhold til en recept. Kontrolsystemet kan enten baseres på en mekanisk eller elektrisk tællerløsning og anvendes til kontrol af driften af tilsluttede transportsystemer.

Højdepunkter

  • Egnet til at blive indbygget i transportsystemer til påfyldning af lager.
  • Egnet til blandings- og fodringsanlæg.
  • Robust og enkel konstruktion sikrer pålidelig drift.
  • Velegnet til mange forskellige anvendelser, f.eks. korn og andre granulerede materialer.

Downloads

Download brochure, datablad, manualer og reservedelslister for KA-vægte.

KA-vægter-applikationer

KA-vægten er velegnet til mange forskellige anvendelser, f.eks. korn og andre granulerede materialer, og den kan indbygges i transportsystemer til påfyldning af lagre eller anvendes i foderanlæg