Skip to main content

“Kornrensning med Kongskilde KDC 8000 forbedrer mit foder.”

Renere afgrøder sælges til højere priser, giver bedre foder og reducerer slid på møller og foderautomater for den danske svineproducent Kaj Munck.

Urene afgrøder skaber enorme udfordringer

Et stigende antal svineproducenter blander deres eget foder af afgrøder fra deres egne marker eller fra nabogårde for at forbedre foderkvaliteten og maksimere fortjenesten.

En landmand med sin egen kornrenser er meget mere uafhængig end en landmand, der er afhængig af, at hans korn bliver renset og sorteret af en tredjepart.

Den danske svineproducent Kaj Munck fortæller sin historie:
“Kongskilde Combi Cleaner har virkelig været en øjenåbner – mine afgrøder er meget renere efter at være blevet renset med KDC 8000,” siger Kaj Munck, som besluttede at investere i en Kongskilde KDC 8000 til at sortere og rense sine afgrøder.

KDC 8000 i arbejde hos den danske svineproducent Kaj Munck på Bøgekærgård.

“Vores problemer startede, da vi kom til det korn, der var lagret i bunden af vores udendørs stålsilo. På grund af omrøringssneglene havde sand og snavs, som var blevet samlet op med kornet under høsten, bevæget sig nedad i siloen. Niveauet af urenheder var for højt – grisene var ikke glade, og foderblandingen af lav kvalitet forårsagede også ekstra slid på møllerne og foderautomaterne.”

“Men problemerne stoppede ikke der,” fortsætter Kaj Munck. “Det tætte lag af sand og snavs i bunden af siloen betød, at den naturlige luftstrøm gennem kornet blev reduceret, og det fik fugtighedsniveauet til at stige og øgede risikoen for toksiner i foderet.”

Hurtigt rengjort og sorteret

Med en kapacitet på op til 80 tons i timen matcher Kongskilde KDC 8000 de moderne mejetærskeres store kapacitet. Kombirenseren er udstyret med en tromle med et indvendigt og et udvendigt sold til sortering af afgrøderne efter kernestørrelse. Støv og andre lette urenheder fjernes ved hjælp af luft. Der findes et stort udvalg af inder- og ydersold til rensning og sortering af langt de fleste afgrøder. KDC 8000 i galvaniseret stål er ekstremt holdbar og kan bruges både indendørs og udendørs.

Præstationer

“Vi brugte KDC 8000 til at rense hele 185 hektar hvede og byg, der var høstet på vores marker. Den håndterede nemt de 60 tons i timen, der blev læsset i siloen, og fjernede over 8 tons sand, snavs og andre urenheder.”

“Nu har vi ikke længere problemer med sand og snavs, ikke engang når vi kommer til det nederste lag i siloen – og vores grise er glade igen,” siger Kaj Munck.

Fakta om Bøgekærgård

  • Kaj Munck har været ejer af Bøgekærgård siden 1988.
  • Han har udvidet gården fra 21 hektar til 185 hektar.
  • Han dyrker hvede, byg, havre, vinterbyg, raps og græsfrø.
  • Desuden har han øget antallet af årssøer fra 65 til 400, antallet af smågrise fra 1.500 til 13.000 og antallet af slagtesvin fra 0 til 2.700.

Fakta om KDC Dual Cleaner

  • 2 lag sigte til rensning og størrelsesseparation af kornkerner.
  • Aspiratorkammer tilmaksimal fjernelse af støv.
  • Integreret blæser til transport af affald.
  • Rengøringseffektivitet og kapacitet kan justeres via bensystemet.
  • Stærk galvaniseret konstruktion.