Skip to main content
Strona główna / Aplikacje / Transport granulatu

Transport granulatu

Rozwiązania dla transportu granulatu o niewielkiej masie, do jednego lub wielu miejsc składowania, w instalacjach o niskiej lub wysokiej wydajności.

Obsługa materiałów sypkich jest kluczowym aspektem w wielu gałęziach przemysłu tworzyw sztucznych, Kongskilde jest liderem, który zapewnia najlepszą w swojej dziedzinie technologię, branżowe know-how i sprawdzone rozwiązania. Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie transportu granulatu poniżej.

Transport granulatu o małej gęstości nasypowej – EPS i EPP

Przeznaczony zarówno do instalacji o dużej, jak i małej wydajności, system transportowy został zaprojektowany do przenoszenia granulatów, takich jak EPS i EPP, które wymagają dużej ilości powietrza.

Transport granulatu z różnych punktów odbioru do miejsc docelowych.

System podciśnieniowy idealnie sprawdza się przy transportowaniu granulatu z różnych punktów do miejsc docelowych poprzez system rurociągów. Tradycyjne zastosowanie tego systemu to przenoszenie materiału z wagonu, ciężarówki lub bufora do silosu.

Transport granulatu z różnych punktów odbioru do jednego miejsca docelowego.

Podciśnieniowy system transportu idealnie nadaje się do przenoszenia z różnych punktów odbioru do jednego miejsca wyładunku. Idealnie nadaje się do pobierania granulatów z kontenerów lub z innych maszyn produkcyjnych za pomocą podciśnienia, aby następnie rozładować materiał przez zawór rotacyjny.

Transport granulatu w instalacjach o małej wydajności

System TF jest idealny dla instalacji o niskiej wydajności i może przenosić materiał z jednego punktu odbioru do kilku różnych miejsc docelowych. Żadne ruchome lub obracające się części nie mają kontaktu z transportowanym materiałem, co zwiększa efektywność pracy i zmniejsza potrzebę konserwacji.

Transport granulatu w instalacjach o dużej wydajności

System zaworów rotacyjnych jest idealny dla instalacji o dużej wydajności. Zawór obrotowy podaje materiał do dodatniego strumienia powietrza wytwarzanego przez dmuchawę MultiAir o dużej wydajności. Po przeniesieniu przez system rurociągów, cyklon oddziela materiał od strumienia powietrza w punkcie zrzutu.