Skip to main content

Usuwanie ścinków skrajnych – Niemcy

System transportu pneumatycznego Kongskilde usuwa gorące foliowe wycinki krawędziowe z pras do wykrawania przy zapewnieniu wyższej wydajności, ograniczeniu ryzyka zatrzymania awaryjnego i zmniejszeniu poziomu hałasu, przyczyniając się tym samym to poprawy jakości środowiska pracy.

Wyzwanie

Firma w Niemczech jest liderem na rynku w branży stampingu i dostarcza je klientom na całym świecie.

 • Przenoszenie ścinek ma wpływ na wydajność. Przenoszenie ścinek krawędzi z maszyny do stampowania gorącą folią to skomplikowany proces. Konfiguaracja jest procesem żmudnym, wymagającym interwencji człowieka, a przy długich seriach rolki muszą być wymieniane w trakcie produkcji.
 • Wstęga zostaje zwykle nawinięta na osobne rolki po procesie stemplowania i trzeba wyjmować je ręcznie.
 • Klient chce mieć produkcję 24/7, ponieważ uruchomienie każdej linii produkcyjnej jest kosztowne i wymaga czasu.
 • W tym przypadku klient będzie mieć nawet 15 sztuk w ramach jednej produkcji, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę.
 • Zawsze istnieje ryzyko, że nadzwyczajnie cienka ścinka skończy się w maszynach, a nie na rolkach nawijających, co pociąga za sobą konieczność zatrzymania awaryjnego i zaangażowania wykwalifikowanej siły roboczej w celu posortowania ścinki, która spowodowała zatrzymanie.
Rozwiązanie firmy Kongskilde zwiększa wydajność, ponieważ klient eliminuje ręczną pracę przy ustawianiu i usuwaniu pełnych rolek ze ścinką skrajną.

Rozwiązanie

Jednostki MultiAir FC 1200T i ITF160 Venturi pozwalają na zasysanie nawet 15 ścinek jednocześnie. Ciągła wstęga jest przenoszona dalej w dwóch liniach trasnsportowych z wężami elastycznymi OK100. Obie linie transportowe OK100 łączą się ze standardową linią transportową FK150. Wstęgi są cięte przez urządzenie Multicutter i trafiają do separatora statycznego STS300.

Ponieważ wyeliminowano przewijanie, występuje mniej błędów produkcyjnych. Koszty produkcji zostały znacznie zredukowane, a wydajność wzrosła

Zalety i korzyści

 • Rozwiązanie Kongskilde zwiększa wydajność, ponieważ klient eliminuje pracę ręczną przy ustawianiu i późniejszym usuwaniu pełnych rolek ze ścinką.
 • Ponieważ nie ma już potrzeby instalowania przewijarki do materiału nośnego, czas ustawienia maszyny jest skrócony nawet o połowę.
 • Redukcja bezproduktywnego czasu pracy dzięki automatycznemu i ciągłemu przenoszeniu wstęg krawędzi bezpośrednio z urządzeń produkcyjnych do zewnętrznego kontenera minimalizuje również odpowiedzialność związaną z transportem odpadów wózkiem widłowym przez zakład.
 • Redukcja hałasu przyczynia się do poprawy środowiska pracy.
 • Ponieważ wyeliminowano przewijanie, występuje mniej błędów produkcyjnych. Koszty produkcji zostały znacznie obniżone, a wydajność wzrosła.
 • Czas zwrotu inwestycji wyniósł mniej niż 10 miesięcy.

Fakty

 • Materiał: Gorąca folia, ciągła wstęga
 • Liczba maszyn: 1
 • Liczba ciągłych wstęg: 15 szt.
 • Punkty pobierania: 2
 • Maks. prędkość wstęgi: 3210m/h
 • Maks. szerokość wstęgi: 15 mm
 • Grubość materiału: 21 μ
 • Specyfikacja systemu: Odległość do transportu: 40 m