Skip to main content

Usuwanie wstęgi z tworzywa sztucznego z butelek – Francja

Usuń wstęge z tworzywa sztucznego z butelek za pomocą systemu transportu pneumatycznego Kongskilde, a także zredukuj kosztowną siłę roboczą oraz stwórz bezpyłowe i bardziej ciche środowisko pracy.

Wyzwanie

Znana na całym świecie firma zlokalizowana we Francji zajmuje się produkcją i dystrybucją napojów alkoholowych. Butelki przychodzą w paletach owiniętych folią, w trzech liniach

 • Firma potrzebowała rozwiązania, które pozwoliłoby wyeliminować kosztowne zasoby ludzkie wykorzystywane do transportu trudnej do opanowania folii z trzech linii do kompaktora na zewnątrz zakładu produkcyjnego.
 • Rozwiązanie powinno przyczynić się do poprawy środowiska pracy poprzez zmniejszenie ilości pyłu pochodzącego z plastikowych opakowań. Jednocześnie rozwiązanie to powinno obniżyć koszty konserwacji w zakładzie produkcyjnym.
 • Ponieważ hałas jest zawsze problemem na tego typu linii produkcyjnej, rozwiązanie musi zmniejszyć poziom hałasu, aby przyczynić się do poprawy środowiska pracy.
Rozwiązanie firmy Kongskilde składa się z dmuchawy BTK 400 45kW, która wdmuchuje powietrze do zwężki Venturiego FVO 400 w celu wytworzenia podciśnienia w rurze o średnicy 400 mm.

Rozwiązanie

 • Transport pneumatyczny w ułamku sekundy usuwa wstęgę z trzech punktów odbioru. Dzięki zastosowaniu automatycznej zasuwy można regulować czas otwarcia każdego zbiornika w zależności od prędkości linii. Co 30 sekund należy przenieść wstęgę.
 • Rozwiązanie Kongskilde składa się z dmuchawy BTK 400 45kW, która wdmuchuje powietrze do Venturi FVO 400, aby wytworzyć podciśnienie w średnicy 400mm.
 • Klient umieszcza foliowe opakowanie w danym punkcie ssania, następnie jest ono przenoszone automatycznie do separatora statycznego SP 15 umieszczonego nad wlotem zgniatacza.
Okres zwrotu inwestycji dla tego systemu wynosi 12 miesięcy.

Zalety i korzyści

 • Rozwiązanie firmy Kongskilde zwiększa wydajność i przynosi oszczędności, ponieważ klient nie potrzebuje już pracowników do transportowania foliowych opakowań do zewnętrznego kontenera.
 • Eliminuje to ryzyko wypadków związane z korzystaniem z wózków widłowych w hali produkcyjnej a także obniża koszt robocizny związany z ręcznym przenoszeniem odpadów w fabryce o 30%.
 • Nie ma możliwości zanieczyszczenia tworzyw sztucznych przeznaczonych do recyklingu.
 • Więcej miejsca wokół maszyn zwiększa wydajność pracy
 • W fabryce jest czyściej, ponieważ pył z folii z tworzywa sztucznego został wyeliminowany, co tworzy zdrowsze środowisko pracy. Jednocześnie nastąpiło znaczące ograniczenie prac konserwacyjnych w zakładzie produkcyjnym.
 • Redukcja hałasu w systemie przyczynia się również do poprawy środowiska pracy.
 • Zwrot z inwestycji dla tego systemu wynosi 12 miesięcy

Fakty

 • Materiał: Folia z tworzywa sztucznego o dwóch lub trzech grubościach
 • Żądane rozwiązanie: klient potrzebuje przenieść plastikowe odpady z trzech linii do zewnętrznej prasy.
 • Punkty zasysania: 3
 • Rozmiar: 1200 mm x 4300 mm
 • Gęstość nasypowa: 4 kg na folię
 • Odległość transportu: H: maks. 80 m. V: maks. 5 m