Skip to main content

Kongskilde Industries

Polityka prywatności

Dla Kongskilde Industries A/S ważne jest, aby nasi klienci i partnerzy biznesowi byli przekonani, że obchodzimy się z danymi osobowymi w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych GDPR, (UE) 2016/679.

POLITYKA PRYWATNOŚCI NA NASZEJ STRONIE GŁÓWNEJ

Kongskilde Industries, 19 grudnia 2018 r.

Co to są dane osobowe
Dane osobowe to wszystkie dane, które można bezpośrednio lub pośrednio powiązać z aktualnie żyjącą osobą. Typowe dane osobowe obejmują: Numer wpisu do rejestru cywilnego, imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Ponadto zdjęcia osób oraz adresy IP również mogą być klasyfikowane jako dane osobowe. Numer Centralnej Ewidencji Departmentalności Gospodarczej stanowi dane osobowe, jeśli należy do jednoosobowej Departmentalności gospodarczej. RODO/rozporządzenie o ochronie danych nie obejmuje osób prawnych.

Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe są podawane i uzyskiwane na stronie głównej w związku z relacjami z klientem. Dane osobowe mogą być również przetwarzane podczas kontaktowania się z dostawcami, partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami. Dane te są przez nas przetwarzane przede wszystkim w związku z zawieraniem, administrowaniem i realizacją zawartych umów oraz w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, gdy użytkownik korzysta z naszej pomocy technicznej, odwiedza naszą witrynę internetową, uczestniczy w organizowanym przez nas wydarzeniu lub kontaktuje się z nami w inny sposób (np. otrzymując biuletyny, pobierając informacje o produktach i ich aktualizacje lub korzystając z innych usług online, które możemy oferować za pośrednictwem naszej witryny internetowej).

Jakimi danymi osobowymi użytkowników się posługujemy?
Przykłady danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy, są następujące:

  • Dane kontaktowe, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail
  • Adres IP i dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (pliki cookie)
  • Inne dane podane w podaniach o pracę

Zgoda
Podając dane osobowe, użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych przez firmę Kongskilde do wyżej opisanych celów. Niniejszym akceptują Państwo również firmę Kongskilde jako upoważnionego administratora Państwa danych. Jeśli zdecydujesz się nie podawać swoich danych osobowych, nie uniemożliwi Ci to odwiedzenia naszej strony głównej, ale może uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych usług i przechodzenie do określonych obszarów strony głównej, które mogą wymagać zalogowania się lub zarejestrowania w inny sposób. W przypadku biuletynów i innych form komunikacji bezpośredniej w każdej chwili będzie istniała możliwość rezygnacji z subskrypcji.

Zakładanie konta na naszej stronie internetowej
Niektóre usługi na naszej stronie internetowej (pobieranie broszur itp.) wymagają logowania, a tym samym utworzenia konta z podaniem niekórych informacji, takich jak imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko i adres e-mail, a także utworzenia hasła profilu. Wspomniane informacje – z wyjątkiem hasła, które będzie znane tylko Tobie – zostaną ujawnione menedżerowi regionu ds. kluczowych klientów w firmie Kongskilde w celach marketingowych. Departmentania marketingowe będą obejmować wyłącznie bezpośredni kontakt między użytkownikiem a firmą Kongskilde i nie będą przekazywane osobom trzecim. Aby zakończyć tworzenie konta użytkownika, zostaniesz poproszony o zaakceptowanie naszych zasad i warunków opisanych powyżej w niniejszej polityce prywatności. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego konta użytkownika i profilu, co spowoduje również utratę prawa do kontaktu z nim.

Ochrona Twoich danych osobowych
Dane osobowe są przechowywane za kilkoma zaporami ogniowymi na bezpiecznych serwerach, do których dostęp mają wyłącznie pracownicy Kongskilde Industries A/S. Kongskilde wykorzystuje Secure Sockets Layer (SSL), czyli standardową technologię bezpieczeństwa do ustanawiania bezpiecznego połączenia między serwerem internetowym a przeglądarką. Technologia ta gwarantuje, że dane przechodzące między serwerem WWW a przeglądarką pozostają prywatne.

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkowników żadnym partnerom spoza naszej organizacji. Od czasu do czasu korzystamy jednak z pomocy dostawcy, który oferuje ograniczone usługi w imieniu Kongskilde Industries A/S. Mogą to być usługi związane z wysyłką i sprzedażą wiązaną, obsługa klienta i rejestracja w tym zakresie lub w związku z umową z klientem. W takich przypadkach przekazujemy tylko te informacje, które są absolutnie niezbędne, a naszemu poddostawcy zabrania się wykorzystywania danych osobowych do innych celów. W przypadkach, gdy taka pomoc lub świadczenie usług zgodnie z GDPR może wymagać zawarcia umowy o przetwarzaniu danych, upewniamy się, że zawarliśmy taką umowę z odpowiednim dostawcą usług lub poddostawcą.

Kongskilde Industries A/S jest firmą globalną i od czasu do czasu dane osobowe będą przekazywane między głównym adresem a spółkami zależnymi na terenie Unii Europejskiej lub poza nią w wyżej wymienionych celach oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe nie będą przekazywane nikomu spoza Kongskilde, chyba że zostanie udzielona na to zgoda lub będzie to wymagane zgodnie z obowiązującym prawem. W bardzo rzadkich przypadkach Kongskilde może, bez uprzedzenia, ujawnić dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie Departmentanie jest konieczne w celu: a) Kongskilde w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, lub b) w celu ochrony i obrony praw i własności firmy Kongskilde, w tym stron głównych, lub c) Departmentania w całkowicie szczególnych okolicznościach w celu ochrony firmy Kongskilde, jej pracowników, klientów, witryn internetowych lub społeczeństwa.

W organizacji Kongskilde stosujemy środki bezpieczeństwa, które są niezbędne do zapewnienia ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym użyciem, a także zapewniamy użytkownikowi możliwość weryfikacji informacji, którymi się z nami podzielił (wycofanie zgody).

Jak można wycofać zgodę?
Dajemy użytkownikowi możliwość wycofania zgody na każdą formę bezpośredniego kontaktu z nim w związku z prośbami o aktualizację produktów, biuletynami i innymi formami komunikacji bezpośredniej. Zgodę można wycofać, korzystając z linku w naszym kontakcie elektronicznym lub pisząc do nas pocztą elektroniczną na adres gdpr@kongskilde-industries.com.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe użytkowników są przechowywane tylko tak długo, jak długo są one potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym do celów statystyki sprzedaży. Dane mogą być przechowywane przez dłuższy czas, jeśli jest to konieczne do spełnienia wymogów prawnych lub ochrony naszych interesów prawnych.

Prawa użytkownika
Kongskilde Industries A/S jest odpowiedzialny za postępowanie z danymi osobowymi użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem. Na żądanie użytkownika lub z jego własnej inicjatywy poprawimy, zanonimizujemy, usuniemy lub uzupełnimy dane, które uznano za nieprawidłowe, niekompletne lub wprowadzające w błąd. Ponadto w każdej chwili możesz skontaktować się z nami w celu wycofania informacji zawierających Twoje dane osobowe, pisząc do osoby odpowiedzialnej za dane na adres gdpr@kongskilde-industries.com.

Pliki cookie
Strona internetowa Kongskilde używa tzw. plików cookie. Dane zbierane i przechowywane podczas normalnego korzystania z naszej witryny internetowej wykorzystujemy w celu zapewnienia funkcjonalności i poprawy komfortu użytkowania. Większość przeglądarek ma standardowe ustawienia, które akceptują użycie plików cookie, ale użytkownicy witryny mogą łatwo zapobiec przechowywaniu plików cookie na komputerze, korzystając z określonych ustawień przeglądarki, które zablokują pliki cookie lub usuną już zapisane pliki cookie. Informacje na ten temat są opisane w instrukcjach przeglądarki lub w funkcji pomocy, którą zwykle można otworzyć w przeglądarce komputera.

Prawa autorskie / wykorzystanie materiałów z witryny
O ile nie stwierdzono inaczej, cała zawartość witryny Kongskilde Industries A/S jest chroniona prawami autorskimi. Materiały publikowane na stronie www.kongskilde-industries.com mogą być pobierane do użytku osobistego, jednak pod warunkiem, że nie zostaną z nich usunięte informacje o prawach autorskich do tych materiałów. Materiał ten nie może być wykorzystywany do innych celów bez pisemnej zgody Kongskilde Industries A/S.

Znaki towarowe i patenty
Wszystkie znaki towarowe, logo i znaki usługowe, które są wyświetlane na stronie www.kongskilde.staging.wpengine.com, są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi, które należą do Kongskilde Industries A/S. Żadna inna firma nie może używać znaków towarowych Kongskilde Industries A/S bez pisemnej zgody Kongskilde Industries A/S. Żadna część witryny internetowej nie może być traktowana jako pozwolenie lub licencja na używanie znaku towarowego lub wynalazku chronionego patentem, który jest wyświetlany w witrynie, bez pisemnej zgody Kongskilde Industries A/S.

Odnośniki do innych stron internetowych
Polityka prywatności Kongskilde jest ograniczona wyłącznie do informacji uzyskanych na własnej stronie internetowej Kongskilde. Wszystkie łącza i odnośniki do innych stron internetowych są umieszczone na stronie www.kongskilde.staging.wpengine.com wyłącznie w celach informacyjnych i jako dodatkowe ułatwienie dla użytkowników. Kongskilde Industries A/S nie sprawdził tych stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność lub wiarygodność ich zawartości ani za materiały, które są na nich umieszczane lub publikowane.

Postępowanie z danymi osobowymi podczas rekrutacji
Gdy szukasz pracy w Kongskilde Industries-group, otrzymujemy i przetwarzamy wiele danych osobowych na Twój temat. Mogą to być ogólne dane osobowe (np. numer wpisu do rejestru cywilnego), ale mogą to być również specjalne dane osobowe lub dane dotyczące sytuacji kryminalnej. Celem gromadzenia danych podczas procesu rekrutacji jest umożliwienie oceny, czy jesteś wykwalifikowanym kandydatem na stanowisko w Kongskilde Industries-group. W takim przypadku jesteśmy odpowiedzialni za dane osobowe użytkownika, którymi się posługujemy.

Zgłaszając się drogą elektroniczną, jednocześnie akceptujesz fakt, że rejestrujemy Twoje dane osobowe, że podane informacje są poprawne i że wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych przez nas.

Poniżej można przeczytać więcej o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, gdy ubiegasz się o pracę w naszej firmie.

Po otrzymaniu zgłoszenia:
Rejestrujemy dane osobowe pochodzące z aplikacji, CV i wszelkich innych załączników. Zazwyczaj są to: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, numer telefonu, adres e-mail, stan cywilny, wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, prawo jazdy, rekomendacje i referencje. Rejestrujemy przekazane dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia o danych osobowych, ponieważ chodzi tu o dane osobowe, które osobiście przesłałeś nam w celu zatrudnienia. Szczegółowo oceniamy kwalifikacje każdego kandydata w odniesieniu do ogłoszonego stanowiska. Po przeczytaniu zgłoszeń wybieramy kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne. Kandydaci, którzy nie zostaną uwzględnieni, zostaną o tym poinformowani.

Jeśli kandydat zostanie zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej:
Podczas rozmów kwalifikacyjnych często otrzymujemy dodatkowe informacje o Tobie, które zapisujemy w celu wykorzystania w dalszej części procesu rekrutacji. Stosujemy artykuł 6 (1) (b) Rozporządzenia o Danych Osobowych, gdy chodzi o dane osobowe, które podałeś w celu zatrudnienia.

Dane uzyskane z mediów społecznościowych:
W przypadku rekrutacji na stanowiska, które koncentrują się na relacjach z klientami i biznesem, istotne może być przeszukanie mediów społecznościowych (takich jak LinkedIn lub portale pracy). W tym przypadku jako podstawę do pozyskiwania informacji o kandydatach z mediów społecznościowych stosujemy zasadę równoważenia interesów określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o danych osobowych. Robimy to wyłącznie po to, by móc ocenić, czy Twój profil pasuje do firmy i konkretnego stanowiska.

Dane z testów osobowości:
W związku z rekrutacją na określone stanowiska czasami stosujemy testy osobowości, jeśli są one istotne w odniesieniu do danego stanowiska. Celem jest ocena konkretnych umiejętności i profilu dla danego stanowiska. Podstawą do przetwarzania tych danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o danych osobowych, dlatego przed przeprowadzeniem testu użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. W przypadku wycofania zgody, wycofanie to staje się skuteczne od momentu wycofania. Nie wpływa to zatem na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych do czasu wycofania zgody.

Uzyskanie informacji o karalności:
Jeśli w związku z rekrutacją uzyskaliśmy kopię zaświadczenia o niekaralności, usuniemy je natychmiast po zarejestrowaniu faktu zapoznania się z zaświadczeniem o niekaralności.

Dane od poprzednich pracodawców:
W przypadku niektórych stanowisk konieczne jest uzyskanie referencji od poprzednich pracodawców. Jeśli otrzymamy referencje od jednego lub kilku poprzednich pracodawców, zarejestrujemy otrzymane dane. W tym celu wykorzystujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o danych osobowych. W związku z tym, zanim skontaktujemy się z poprzednim pracodawcą (poprzednimi pracodawcami), zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. W przypadku wycofania zgody, wycofanie to staje się skuteczne od momentu wycofania. Nie wpływa to zatem na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych do czasu wycofania zgody.

Zezwolenia na pobyt i pracę:
Warunkiem zatrudnienia w Grupie Kongskilde Industries jest posiadanie ważnego pozwolenia na pracę i pobyt. Jeśli ze względu na Twój status obywatelski musisz posiadać zezwolenie na pracę i pobyt, aby legalnie pracować w Danii, uzyskamy także kopię Twojego zezwolenia na pracę i pobyt, ponieważ jesteśmy zobowiązani do zagwarantowania tego zgodnie z § 59 ust. 5 Ustawy o cudzoziemcach. W tym celu stosujemy 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia o danych osobowych.

Przechowywanie i usuwanie podań o pracę:
Jeśli Twoje podanie o pracę zostanie odrzucone, usuniemy Twoje dane osobowe oraz wszelkie wyniki testów osobowościowych/notatek itp. najpóźniej miesiąc po tym fakcie. Jeśli zostaniesz zatrudniony, zachowamy w Twoich aktach osobowych dane, które są częścią procesu rekrutacji. Jednak w niektórych sytuacjach chcielibyśmy zachować Twój wniosek, nawet jeśli został odrzucony za pierwszym razem. Będzie to miało na celu potencjalną rekrutację w późniejszym czasie. Jeśli będziemy chcieli zachować zgłoszenie, poprosimy o zgodę na zapisanie go i w takim przypadku zgłoszenie zostanie zachowane na okres do sześciu miesięcy, chyba że użytkownik wyrazi na to nową zgodę.

Inni odbiorcy Twoich danych osobowych:
W związku z procesem rekrutacji są inne osoby, które otrzymają Twoje dane osobowe. Może to dotyczyć urzędników państwowych lub dostawców, którzy dostarczają systemy i wsparcie dla funkcji administracyjnych, takich jak agencje rekrutacyjne i agencje pracy tymczasowej, osoby przeprowadzające testy osobowości oraz władze publiczne w związku z tworzeniem elastycznych miejsc pracy i podobnych rozwiązań.

Prawa użytkownika:
Zgodnie z przepisami rozporządzenia o danych osobowych i ustawy o danych osobowych przysługuje Ci kilka praw. Użytkownik ma między innymi prawo do uzyskania dostępu do informacji, które posiadamy na jego temat, prawo do usunięcia informacji na jego temat oraz prawo do wycofania różnych zgód. Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt pod adresem gdpr@kongskilde-industries.com.

Bieżące zmiany w naszej Polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do bieżącej aktualizacji lub zmiany naszej polityki prywatności. Będziemy jednak dążyć do tego, aby na naszej stronie internetowej zawsze była dostępna obowiązująca wersja polityki prywatności.