Skip to main content

Szybkie przenoszenie granulatów tworzyw sztucznych

Firma Kongskilde dostarczyła system transportu pneumatycznego do firmy RPC Packaging AS w Kristiansand (Norwegia) do przenoszenia granulatów z tworzyw sztucznych.

Firma RPC Packaging AS produkuje plastikowe tacki dla przemysłu spożywczego. Firma potrzebowała skutecznego i szybkiego rozwiązania do transportu peletek PE z maszyny opróżniającej worki do dwóch różnych silosów – odległość 100 m.

Rozwiązanie
System składa się z modułowych elementów standardowych i zapewnia bezpieczne przenoszenie peletów do silosów w możliwie najkrótszym czasie. Nie występuje czas oczekiwania!

Rozwiązanie składa się z urządzenia MultiAir 3500 z przemiennikiem częstotliwości i zaworu obrotowego RF 40.

Zaprojektowano go tak, aby był ekonomiczny i charakteryzował się niskimi kosztami eksploatacji i konserwacji.

Rozwiązanie to jest wyjątkowe pod względem bezpieczeństwa pracy bez ryzyka zanieczyszczenia granulek tworzywa sztucznego.

Trzy najważniejsze korzyści

1. Duża elastyczność dzięki systemowi modułowemu ułatwiającemu instalację
2. Redukcja kosztów dzięki wyeliminowaniu siły roboczej obsługującej wózki widłowe i wózki jezdniowe
3. Możliwość łatwego dodawania kolejnych silosów w przyszłości

FAKTY:

  • Materiał PE Pellets
  • Wymiar granulek max Ø3 mm
  • Wymagana wydajność 20 t/h
  • Odległość przenoszenia w pionie 10 mtr
  • Odległość przenoszenia w poziomie 100 mtr
  • Gęstość nasypowa 650 kg/m3

Svein H. Egestad, dyrektor zarządzający RPC Packaging AS, Kristiansand, Norwegia:

„Instalacja systemu opróżniania worków wraz z pneumatycznym systemem przenoszenia firmy Kongskilde przyniosła nam znaczne oszczędności!

Szacujemy, że czas zwrotu z inwestycji wyniesie 14 miesięcy. Możemy teraz kupować surowiec w workach 25 kg zamiast luzem, co daje nam znaczne oszczędności przy każdym zakupie surowca.

Ponadto osiągnęliśmy efektywność pod względem czasochłonności odbioru surowców do produkcji.”