Skip to main content

Nowe studium przypadku już dostępne

Nowe studium przypadku już dostępne

W tym studium przypadku zagłębiamy się w system Venturiego zainstalowany w Hiszpanii do transportu plastikowych listew wykończeniowych. Przypadek podkreśla wyzwania, fakty, wdrożone rozwiązania oraz wyjątkowe wyniki i osiągnięte korzyści.

Wyzwanie

  • Klient potrzebował 6 nowych indywidualnych systemów Venturi, aby zoptymalizować wydajność 6 wytłaczarek.
  • Klient chciał zaoszczędzić miejsce na podłodze i rozładować materiał w 2 przeciwległych punktach fabryki, gdzie umieszczone były maszyny do brykietowania.
  • Klient potrzebował lepszej separacji powietrza.
  • Klient potrzebował bardziej wydajnego systemu z ulepszonymi funkcjami bezpieczeństwa.
  • Klient chciał zminimalizować ryzyko przestojów.

Chcą Państwo zobaczyć więcej studiów przypadku Kongskilde?