Skip to main content

Znaczenie czyszczenia ziarna dla pasz dla świń – Seges

Producent trzody chlewnej Mikael Andersen wyjaśnia, dlaczego czyszczenie ziarna jest ważne dla podniesienia przeżywalności loch i świń.