Skip to main content

Oddzielanie zanieczyszczeń od ziarna

Ten film przedstawia bardzo często używaną koncepcję. Pasza jest produkowana z kukurydzy zbieranej na mokro i przechowywanej w silosie wieżowym oraz pszenicy przechowywanej w tradycyjnym silosie.