Skip to main content

Mogens Rüdiger nadal pełni funkcję dyrektora generalnego Kongskilde Industries A/S

Mogens rozpoczyna pracę na tym stanowisku dzięki umiejętnościom przywódczym zdobytym podczas pełnienia funkcji Dyrektora Generalnego oraz znacznemu doświadczeniu zdobytemu podczas restrukturyzacji kilku dużych firm – wszystko to sprawia, że jest on doskonałym kandydatem na to stanowisko. W trakcie swojej kariery wykazał się umiejętnością skutecznej pracy w różnych środowiskach, opracowując i prowadząc strategie, które zaowocowały powstaniem wysokiej wartości.

Cieszymy się na dalszą pozytywną współpracę w zakresie wzmacniania i dalszego rozwoju działalności Kongskilde Industries w dziedzinie przemysłu i zbóż.