Skip to main content

Kongskilde potwierdza swoje zaangażowanie na rynku rosyjskim

„W Rosji widzimy rosnące zainteresowanie optymalizacją utylizacji odpadów produkcyjnych, zarówno z papieru, jak i z tworzyw sztucznych, a my w DIFLEX stwierdzamy, że Kongskilde Industries ma w swoim portfolio odpowiednie rozwiązania”, mówi Mikhail Konkov, DIFLEX.

„Cieszymy się, że DIFLEX dołączył do naszego zespołu”, mówi Klaus Jockisch z Kongskilde, „DIFLEX ma zarówno poziom techniczny, podejście serwisowe, jak i nastawienie na klienta, które są nam niezbędne do obsługi rosnącego rynku rosyjskiego”.

DIFLEX w Centrum Technologicznym w Kongskilde w Danii na szkoleniach produktowych. Od lewej: Mikhail Konkov, DIFLEX Area Sales Manager; Klaus Jockisch, Managing Director Kongskilde Germany; Michael Møller, Kongskilde Project Support Manager; oraz Irina Kuznetsova,Koordynator projektu.