Skip to main content
Accueil / Applications / Pré-nettoyage des grains par poids et par taille

Pré-nettoyage des grains par poids et par taille

Pour éliminer les impuretés plus lourdes dans le grain, il est nécessaire d’utiliser un procédé de nettoyage par tamis, également pour le pré-nettoyage.

Forhåndsrensning af korn efter vægt og størrelse

For at fjerne mere tunge urenheder i kornet er det nødvendigt at anvende en renseriproces, også til forrensning. På den første soldsektion adskilles store urenheder (overstørrelser) fra kornet. Næste soldsektion holder de gode kerner tilbage, mens små kerner og små urenheder som sand sorteres fra.

Efter at være blevet behandlet på skærmene passerer kornet gennem en suge- og rensningssektion, som fjerner det resterende indhold af støv og lette partikler i det gode korn.

Urenhederne og screeningsmaterialet transporteres gennem rør for at blive leveret gennem en cyklon til et lager, f.eks. en trailer.

KDC PLUS er et kombineret rensesystem med en kapacitet på op til 80 t/timen. Ideel til forrensning af majs, byg, hvede, rug, ærter og bønner samt til sortering af maltbyg og frø.

Download ressourcer

Download de nyeste PDF-dokumenter, brochurer, datablade, manualer og meget mere.

Kongskildes produkter er designet til maksimal fleksibilitet, pålidelighed og kvalitet og tilbyder yderligere tilpasning af vores pneumatiske systemer i verdensklasse.