Skip to main content

Datadrevet energiovervågning og optimering af industrielle processer

Datadrevet energiovervågning og optimering af industrielle processer

Kongskilde Industries deltager i et projekt, der har til formål at reducere CO₂-emissionerne fra digitalisering af fremstillings- og procesindustrien. Dette kan gøres ved at digitalisere alle led i en virksomheds værdikæder og tilvejebringe de data, der er nødvendige for at træffe evidensbaserede beslutninger i produktionsplanlægningen. Ud over Kongskilde Industries er projektdeltagerne Nordeuropas største støberikoncern Vald. Birn, IT-konsulent Fellowmind, Danmarks Universitet SDU og leverandøren af softwareløsninger Inuatek A/S. Projektet ledes af Energy Cluster Denmark.

Følgende er uddrag af en artikel i Maskinbladet.

“Vi er på vej ind i Industri 4.0, hvor data fra produktion og processer er afgørende, og derfor skal vi i fremtiden kunne tilbyde vores kunder datadrevne og intelligente løsninger til optimering af deres produktion og processer, herunder deres energiforbrug,”

Steen Hansen, R&D Manager, Kongskilde Industries A/S

Kongskilde Industries lancerede deres første cloud-løsning til dataopsamling og analyse i efteråret 2022. Løsningen muliggør, at både kunden og Kongskilde løbende kan følge produktionen ved hjælp af data, som opsamles med sensorer fra produktionsprocesserne. “For vores kunder handler det om energiforbrug, men også om driftssikkerhed og planlægning af service og vedligehold. Det kræver nye typer monitoreringssystemer, og dem er vi ved at udvikle,« siger han videre.

Kongskilde leverer typisk systemer, der ved hjælp af pneumatik understøtter produktion, hvor for eksempel spild eller støv suges eller blæses væk. “Vores systemer udgør normalt en lille del af det samlede forbrug, men det er vigtigt, at systemerne kører stabilt og optimalt af hensyn til både driftssikkerhed, vedligehold og energiforbrug”, siger Steen Hansen.

Forretningsmodellen er en tillægsløsning til Kongskilde eksisterende systemer. “»Det er op til kunderne, hvilke komponenter eller processer, de ønsker overvåget. Det kunne være motorer, blæsere eller filtre. Når for eksempel filtre tilstoppes, påvirkes både energiforbrug, driftssikkerhed og levetid”, siger Steen Hansen.

Kombinationen af real-time data og frekvens-omformere vil også kunne optimere energiforbruget, så kun den nødvendige indblæsning kører. Herved undgås faste indstillinger, der i perioder vil resultere i unødvendigt energiforbrug. “Med real-time data vil man kunne sænke blæsernes hastighed uden nedgang i produktionen. Målet er en dynamisk tilpasset indblæsning. Optimalt kører processerne fuldautomatisk, så man undgår risikoen for menneskelige fejl, der kan påvirke processen på en uhensigtsmæssig måde. Fuldautomatiske løsninger kræver dog, at forudsætningerne er sat helt rigtigt op. Alle vigtige og nødvendige produktions- og energiparametre skal være integreret i løsningen. Det er dét projektet vil hjælpe os med at få mere viden om”, siger Steen Hansen.

Steen Hansen,. F&U-chef, Kongskilde Industries