Skip to main content

Kraftig Vækst I Kongskildes Industri-division

Kraftig Vækst I Kongskildes Industri-division

Årets Fornavn kvartal bød på en bredt funderet vækst på Kongskildes otte største markeder i industridelen. Samlet set steg omsætningen med 20 procent i forhold til samme kvartal i 2014. De vigtigste markeder er Skandinavien, England, Tyskland, Frankrig, Spanien, Polen, Sydafrika og USA.

Intensiv produktudvikling og progressiv salgsindsats er hovedårsagerne til denne markante vækst, siger Ole Gade, adm. direktør i Kongskilde Industries A/S.

Ole Gade forventer, at væksten vil fortsætte. Den nye og banebrydende Component Vacuum Loader-løsning (CVL), der løfter små plastkomponenter for hurtigt og skånsomt at transportere dem, er med til at forstærke optimismen i Kongskildes industridivision. Løsningen erstatter brugen af transportbånd eller manuel transport i kasser.

Markedsføringen af CVL-løsningen startede i USA tidligere i år. Dette er allerede blevet intensiveret af meget tilfredsstillende testresultater på fabrikken hos en stor amerikansk producent af plastkomponenter.

Den nylige ICE-udstilling i München var en stor succes med trecifrede antal forespørgsler, som vil blive fulgt op på i de kommende måneder. Især virksomhedens små fræsere fik stor interesse. De håndterer blandt andet plastaffald fra fødevareemballage.

Kongskilde er fortrøstningsfuld omkring den langsigtede udvikling. Kombinationen af virksomhedens komponentløfteteknologi og brugen af rustfrit stål vil sikre et gennembrud inden for løsninger til fødevare- og pharmaindustrien.

Derudover vil divisionens løsninger til genanvendelse af papir og plast hjælpe virksomheder med at nå EU’s miljømål for 2020, som kræver, at mindst 50 procent af affaldet skal genanvendes.

Om Kongskilde Industries
Kongskildes industridivision leverer pneumatiske og mekaniske transportløsninger til håndtering af procesaffald i papir-, emballage- og plastindustrien samt transport af komponenter som led i fremstillingsprocesser og emballering i fødevare-, medicinal- og medicinalindustrien.