Skip to main content

Betydningen af rensning af korn til svinefoder – Seges

Svineproducent Mikael Andersen forklarer, hvorfor en kornrenser er vigtig for at øge overlevelsen blandt søer og grise.