Skip to main content

Kongskilde målretter sin strategi indenfor Korn-divisionen

Inden for Kongskilde Industries’ Korndivision har Kongskilde Industries som følge af den stigende efterspørgsel på transport- og renseløsninger fra den globale kornindustri truffet den strategiske beslutning at intensivere sit engagement i Grain til salg fremadrettet. Kongskilde ophører derfor med at servicere DLG’s fabrikker og driftsDepartmenter ved udgangen af januar 2019.

Kongskilde Industries’ adm. Direktør, Mogens Rüdiger udtaler: “Vi vil gerne sige tak til DLG for mange års godt samarbejde. Med serviceaftalens ophør forstærker vi vores fokus på Kongskildes kerneforretning med udvikling og salg af pneumatisk og mekanisk transport og systemer til tørring og rensning af korn samt løsninger til separering af støv og urenheder inden for Industri”.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til administrerende direktør Mogens Rüdiger, telefon +45 4040 9470.