Skip to main content

Kongskilde Industries

Privatlivspolitik

Det er vigtigt for Kongskilde Industries A/S, at vores kunder og samarbejdspartnere har tillid til, at vi håndterer personoplysninger på en ansvarlig og sikker måde i overensstemmelse med GDPR Data Protection Regulation, (EU) 2016/679.

PRIVATLIVSPOLITIK PÅ VORES HJEMMESIDE

Kongskilde Industries, 19. december 2018.

Hvad er personoplysninger
Personoplysninger er alle data, der direkte eller indirekte kan relateres til en aktuelt levende person. Typiske personoplysninger omfatter: CPR-nummer, navn, adresse og e-mailadresse. Derudover kan fotos af personer og IP-adresser også klassificeres som personoplysninger. Et centralt virksomhedsregisternummer er personoplysninger, hvis det tilhører en enkeltmandsvirksomhed. GDPR/databeskyttelsesforordningen omfatter ikke juridiske enheder.

Hvornår behandler vi dine personoplysninger?
Personoplysninger afgives og indhentes på hjemmesiden i forbindelse med et kundeforhold. Personoplysninger kan også håndteres, når du kontakter leverandører, forretningspartnere og andre interessenter. Oplysningerne håndteres primært af os i forbindelse med indgåelse, administration og opfyldelse af indgåede aftaler, og for at vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser. Vi indsamler og håndterer personoplysninger, når du bruger vores support, besøger vores websted, deltager i en begivenhed arrangeret af os, eller når du kontakter os på anden måde (såsom modtagelse af nyhedsbreve, download af produktoplysninger og produktopdateringer eller andre onlinetjenester, som vi kan tilbyde via vores websted).

Hvilke personoplysninger om dig håndterer vi?
Eksempler på personoplysninger, vi indsamler og håndterer, omfatter følgende:

  • Kontaktoplysninger såsom adresse, telefonnummer og e-mail
  • IP-adresse og data om din brug af vores hjemmeside (cookies)
  • Andre data i jobansøgninger

Samtykke
Ved at afgive personoplysninger giver du samtidig samtykke til, at Kongskilde må anvende disse oplysninger til de ovenfor beskrevne formål. Du accepterer hermed også Kongskilde som autoriseret behandler af dine oplysninger. Hvis du vælger ikke at give dine personlige data, forhindrer det dig ikke i at besøge vores hjemmeside, men det kan afskære dig fra at bruge visse tjenester og gå til bestemte områder på hjemmesiden, der kan kræve, at du logger ind eller registrerer dig på en anden måde. Nyhedsbreve og anden direkte kommunikation giver mulighed for at afmelde sig til enhver tid.

Oprettelse af en konto på vores hjemmeside
Visse tjenester på vores websted (download af brochurer osv.) kræver login og dermed oprettelse af en brugerkonto med et begrænset antal profiloplysninger såsom dit for- og efternavn, firmanavn, stillingsbetegnelse, land og e-mailadresse samt oprettelse af din egen personlige adgangskode . De nævnte oplysninger – bortset fra din adgangskode, som kun du vil kende – vil blive videregivet til Kongskilde key account region manager til markedsføringsformål. Markedsføringen vil kun omfatte direkte kontakt mellem dig og Kongskilde og vil ikke blive videregivet til tredjepart. For at fuldføre oprettelsen af brugerkontoen vil du blive bedt om at acceptere vores vilkår og betingelser som beskrevet ovenfor i denne privatlivspolitik. Du har til enhver tid mulighed for at anmode om at få din brugerkonto og profil slettet, hvorved retten til at kontakte dig også ophæves.

Beskyttelse af dine personoplysninger
Personoplysninger opbevares bag flere firewalls på sikre servere med begrænset adgang for medarbejdere i Kongskilde Industries A/S. Kongskilde anvender Secure Sockets Layer (SSL), som er en standard sikkerhedsteknologi til at etablere en sikker forbindelse mellem webserveren og webbrowseren. Denne teknologi sikrer, at data, der passerer mellem webserveren og browseren, forbliver private.

Vi hverken sælger eller deler personlige oplysninger om dig med nogen form for partner uden for vores organisation. Vi benytter os dog fra tid til anden af en underleverandør, der tilbyder en begrænset service på vegne af Kongskilde Industries A/S. Det kan være forsendelses- og bundtningsydelser, kundesupport og registrering i den forbindelse eller i forbindelse med et kundearrangement. I disse tilfælde giver vi kun de oplysninger, der er absolut nødvendige, og vores underleverandør har forbud mod at bruge personoplysningerne til andre formål. I tilfælde, hvor en sådan assistance eller levering af tjenester i overensstemmelse med GDPR kan kræve en databehandlingsaftale, sørger vi for at indgå en sådan aftale med den relevante tjenesteudbyder eller underleverandør.

Kongskilde Industries A/S er en global virksomhed, og fra tid til anden vil personoplysninger blive overført mellem hovedadressen og datterselskaber inden for eller uden for EU til ovennævnte formål og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Personoplysninger videregives ikke til andre uden for Kongskilde, medmindre der gives samtykke hertil, eller det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning. I meget sjældne tilfælde kan Kongskilde uden forudgående varsel udelukkende videregive personoplysninger, hvis det er påkrævet ved lov eller i god tro, at en sådan handling er nødvendig for: a) Kongskilde skal overholde lovbestemmelser, eller b) at beskytte og forsvare Kongskildes rettigheder og ejendom/ejendomme, herunder hjemmesider, eller c) handle under helt særlige omstændigheder for at beskytte Kongskilde og dets medarbejdere, kunder, hjemmesider eller offentligheden.

I Kongskilde-organisationen anvender vi de sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at dine personoplysninger er sikre mod uautoriseret brug, og vi giver dig mulighed for at verificere de oplysninger, som du måtte have delt med os (tilbagetrækning af samtykke).

Hvordan trækker du dit samtykke tilbage?
Vi giver dig mulighed for at trække dit samtykke til enhver form for direkte kontakt fra os til dig tilbage i forbindelse med anmodninger om opdatering af produkter, nyhedsbreve og anden direkte kommunikation. Samtykket trækkes enten tilbage ved at bruge linket i vores elektroniske kontakt eller ved at skrive til os via e-mail på gdpr@kongskilde-industries.com.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?
Dine personoplysninger gemmes kun, så længe vi har brug for dem med henblik på at opfylde de mål, som oplysningerne indsamles til, herunder til salgsstatistik. Vi kan gemme dataene i længere tid, hvis det er nødvendigt for at opfylde lovkrav for at beskytte vores juridiske interesser.

Dine rettigheder
Kongskilde Industries A/S er ansvarlig for at håndtere dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. På din anmodning eller på eget initiativ vil vi rette, anonymisere, slette eller supplere data, der er fastslået at være forkerte, ufuldstændige eller vildledende. Derudover kan du til enhver tid kontakte os for at trække oplysninger, der indeholder dine personoplysninger, tilbage ved at skrive til vores person, der er ansvarlig for data hos gdpr@kongskilde-industries.com.

Cookies
Kongskildes hjemmeside anvender såkaldte cookies. Vi bruger de data, der indsamles og gemmes under normal brug af vores hjemmeside for at sikre funktion og forbedre brugeroplevelsen. De fleste browsere har en standardindstilling, der accepterer brugen af cookies, men brugere af hjemmesiden kan nemt forhindre lagring af cookies på computeren ved hjælp af en bestemt browserindstilling, der blokerer cookies eller sletter allerede gemte cookies. Oplysninger herom er beskrevet i browserens vejledning eller i den hjælpefunktion, der normalt kan åbnes i computerens browser.

Ophavsret / brug af materialer fra hjemmesiden
Medmindre andet er angivet, er alt indhold hos Kongskilde Industries A/S ophavsretligt beskyttet ejendom. Materiale, der offentliggøres på www.kongskilde-industries.com, kan downloades til personlig brug, dog under forudsætning af, at meddelelser om ophavsret til materialet ikke fjernes fra materialet. Materialet må ikke anvendes til andre formål uden skriftligt samtykke fra Kongskilde Industries A/S.

Varemærker og patenter
Alle varemærker, logoer og servicemærker, der vises på www.kongskilde.staging.wpengine.com, er registrerede og ikke-registrerede varemærker, der tilhører Kongskilde Industries A/S. Ingen andre virksomheder må anvende Kongskilde Industries A/S’ varemærker uden skriftligt samtykke fra Kongskilde Industries A/S. Intet på hjemmesiden kan anses for at være tilladelse eller licens til at anvende et varemærke eller en patentbeskyttet opfindelse, der vises på hjemmesiden, uden skriftligt samtykke fra Kongskilde Industries A/S.

Links til andre websteder
Kongskildes privatlivspolitik er udelukkende begrænset til at omfatte oplysninger indhentet på Kongskildes egen hjemmeside. Alle links og henvisninger til andre hjemmesider vises kun på www.kongskilde.staging.wpengine.com til orienteringsformål og yderligere brugervenlighed. Kongskilde Industries A/S har ikke kontrolleret disse hjemmesider og påtager sig intet ansvar for rigtigheden eller pålideligheden af indholdet på sådanne sider eller for det materiale, der placeres på eller offentliggøres på disse hjemmesider.

Håndtering af personoplysninger ved rekruttering
Når du søger job hos Kongskilde Industries-koncernen, modtager og håndterer vi en masse personoplysninger om dig. Det kan være almindelige personoplysninger (f.eks. CPR-nummer), men det kan også være særlige personoplysninger eller oplysninger om kriminelle forhold. Formålet med at indsamle oplysningerne under rekrutteringsprocessen er at kunne vurdere, om du er kvalificeret kandidat til en stilling i Kongskilde Industries-koncernen. I så fald er vi ansvarlige for de personoplysninger om dig, som vi behandler.

Når du ansøger via e-mail, accepterer du samtidig, at vi registrerer dine personoplysninger, at de afgivne oplysninger er korrekte, og at du giver dit samtykke til, at vi må bruge dine personoplysninger.

I det følgende kan du læse mere om, hvilke personoplysninger vi håndterer om dig, når du søger job hos os.

Når vi modtager din ansøgning:
Vi registrerer personoplysninger, der stammer fra din ansøgning, CV og eventuelle andre vedhæftede filer. Dette er typisk navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mail-adresse, civilstand, uddannelse, karrierehistorie, kørekort, anbefalinger og referencer. Vi registrerer de oplysninger, der afgives i henhold til persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi der er tale om personoplysninger, som du personligt har sendt til os med henblik på at blive ansat. Vi vurderer specifikt hver enkelt ansøgers kvalifikationer i forhold til den opsete stilling. Når vi har læst ansøgningerne, udvælger vi kandidater til ansættelsessamtaler. Kandidater, der ikke kommer i betragtning, vil blive informeret herom.

Hvis du bliver udvalgt til en ansættelsessamtale:
Under ansættelsessamtalerne modtager vi ofte yderligere oplysninger om dig, som vi noterer til brug i resten af rekrutteringsprocessen. Vi anvender persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, når der er tale om personoplysninger, som du har afgivet med henblik på at blive ansat.

Data indhentet fra sociale medier:
Det kan være relevant for os at lave en søgning på sociale medier (såsom LinkedIn eller jobportaler), når vi rekrutterer til stillinger, der fokuserer på kunde- og forretningsrelationer. I dette tilfælde anvender vi interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som grundlag for at indhente oplysninger om kandidater fra sociale medier. Det gør vi udelukkende for at kunne vurdere, om din profil passer til virksomheden og det konkrete job.

Data fra personlighedstest:
I forbindelse med rekruttering til bestemte stillinger bruger vi nogle gange en personlighedstest, hvis det er relevant i forhold til det pågældende job. Formålet er at evaluere konkrete kompetencer og en profil for den konkrete stilling. Som grundlag for håndtering af disse oplysninger anvender vi dit samtykke i henhold til persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og du vil derfor blive bedt om at give dit samtykke inden testen. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, træder din tilbagetrækning først i kraft fra tidspunktet for tilbagetrækningen. Derfor påvirker det ikke lovligheden af vores håndtering af oplysningerne frem til det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Opnåelse af en straffeattest:
Hvis vi har fået en kopi af din straffeattest i forbindelse med rekruttering, sletter vi den, så snart vi har registreret, at vi har set din straffeattest.

Data fra tidligere arbejdsgivere:
For nogle stillinger er det nødvendigt at indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Hvis vi indhenter referencer fra en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere, registrerer vi de oplysninger, vi modtager. Til dette anvender vi dit samtykke i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Derfor vil du blive bedt om at give dit samtykke, inden vi kontakter din(e) tidligere arbejdsgiver(e). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, træder din tilbagetrækning først i kraft fra tidspunktet for tilbagetrækningen. Derfor påvirker det ikke lovligheden af vores håndtering af oplysningerne frem til det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Opholds- og arbejdstilladelser:
En betingelse for ansættelse i Kongskilde Industries-koncernen er, at du har gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Hvis du på grund af din statsborgerskabsstatus skal have arbejds- og opholdstilladelse for lovligt at arbejde i Danmark, får vi også en kopi af din arbejds- og opholdstilladelse, fordi vi er forpligtet til at garantere dette efter udlændingelovens § 59, stk. 5. Vi anvender persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c), for dette.

Opbevaring og sletning af jobansøgninger:
Hvis din jobansøgning afvises, sletter vi dine personoplysninger og eventuelle resultater af personlighedstesten/noterne mv. senest en måned derefter. Hvis du er ansat, gemmer vi de data, der er en del af rekrutteringsprocessen, i din personlige fil. I nogle situationer vil vi dog gerne gemme din ansøgning, selvom du fik afslag Fornavn gang. Dette vil blive gjort med henblik på potentiel rekruttering senere. Hvis vi ønsker at gemme din ansøgning, vil vi bede om dit samtykke til at gøre det, og i så fald gemmes ansøgningen i op til seks måneder, medmindre der er et nyt samtykke fra dig.

Andre modtagere af dine personoplysninger:
I forbindelse med rekrutteringsprocessen er der andre personer, der vil modtage dine personoplysninger. Dette kan omfatte offentligt ansatte eller leverandører, der leverer systemer og støtte til administrative funktioner såsom rekrutterings- og vikarbureauer, dem, der administrerer personlighedstest, og offentlige myndigheder i forbindelse med oprettelse af fleksjob og lignende ordninger.

Dine rettigheder:
I henhold til lovgivningen i persondataforordningen og persondataloven har du flere rettigheder. Du har blandt andet ret til at få indsigt i de oplysninger, vi har om dig, ret til at få oplysningerne om dig slettet og ret til at trække forskellige samtykker tilbage. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os på gdpr@kongskilde-industries.com.

Løbende ændringer i vores privatlivspolitik
Vi forbeholder os ret til løbende at opdatere eller ændre vores privatlivspolitik. Vi vil dog bestræbe os på at have den gældende version af privatlivspolitikken tilgængelig på vores hjemmeside til enhver tid.